Çiftçiler Yağ Sanayi / Kalite

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Amacımız, yemeklik yağ sektöründe eğitimli personelimiz ve ileri teknolojimiz ile maksimum kalitede hizmet vererek, bütün ürünlerimizi uluslar arası standartlarda en iyi ve en kaliteli olarak üretmek, en doğru ve sağlıklı ambalajlarda müşterilerimize sunarak sektörde öncü ve lider firma olmaktır.

Bu amacı gerçekleştirirken, çevrenin korunması ve çevre şartlarının iyileştirilmesi için gerekli duyarlılık gösterilmekte, güvenli gıda üretimi sağlanmakta ve tüm çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği şartları yerine getirilmektedir.

Müşteri memnuniyetinin doğru ve kaliteli hizmet vererek gerçekleştirilmesi sağlanmakta, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri etkili bir şekilde uygulanmakta ve bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için uygunsuzluklar tanımlanmakta ve önlenmektedir.

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmakta, yönetim sistemleri uygulamaları sürekli gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir.

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız tüm personelimiz tarafından benimsemekte ve uygulanmaktadır.

Yönetim Sistemlerinin uygulanması sürecinde yürürlükteki tüm İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği, Kalite ve Çevre mevzuatlarına uygun davranılacaktır.